Štvorročné servisné zabezpečenie

Záruky a servis
Zvoľte svoje zariadenie do správnych rúk!

Tlačiarne a multifunkcie formátu A4

Viac ako záruka!
Štvorročné servisné zabezpečenie zahŕňa kompletnú statostlivosť zo strany spoločnosti Xerox® o vami zakúpené zariadenie. Jedná sa o službu, vďaka ktorej k svojmu tlačovému zariadeniu získate výhody, ktoré sú nad rámec štandardnej záruky, vrátane garantovaných nákladov na tlač v rámci zmluvných podmienok. 

Záruku si tak môžete predĺžiť a prehĺbiť až na obdobie 4 rokov. Výhodami služby sú:

• kompletné servisné zabezpečenie nad rámec bežnej záruky,
• dojazd servisného technika najneskôr do budúceho pracovného dňa odo dňa nahlásenia servisnej udalosti,
• aktualizácia softwaru zariadenia,
• v prípade závažnejšej poruchy zariadenia možnosť zapožičania si náhradného,
• náhradné diely a práca servisného technika v bežnej pracovnej dobe,
• dodávky spotrebného materiálu,
• záruka originálneho spotrebného materiálu,
• garantovaná bezkonkurenčná cena čiernobielej a farebnej tlače – platíte za počet strán, nie za kusy tonerov,
• pomoc na servisnej linke Xerox,
• dĺžka kontraktu na 4 roky, s možnosťou ročného predĺženia.

>>>Stiahnite si príručku k 4-ročnému servisnému zabezpečeniu tlačiarní a multifunkčných zariadení formátu A4 <<<


Kancelárske multifunkcie a veľkoformátové zariadenia

Kvalitné servisné zabezpečenie je nevyhnutnou podmienkou bezproblémového prevádzkovania akéhokoľvek zariadenia. Uzatvorením zmluvy o servisnom zabezpečení na multifunkčné a veľkoformátové zariadenia získate:

• profesionálnu starostlivosť o vaše zariadenie počas 4 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďaľší rok,
• zadarmo kompletný spotrebný materiál, náhradné diely, prácu a cestovné náklady technika,
• garantovanú dobu odozvy a dobu opravy zariadenia,
• inštaláciu zariadenia a základné zaškolenie obsluhy,
• pravidelný upgrad SW zdarma,
• Help Line Xerox Limited,
• Zvýhodnenú cenu pohotovosti a práce mimo bežnú pracovnú dobu,
• Pravidelnú platbu – poistenie/eliminácia platieb za drahé náhradné diely,
• Nižšie náklady na prevádzku/cena za stránku.

Spôsob účtovania za služby v rámci zmluvy o servisnom zabezpečení:

• zákazník platí dohodnutú cenu za kópiu
• čím vyšší objem tlače, tým výhodnejšia cena
• ponúkame tarify so záväzkom, ale i bez neho so spätným účtovaním zrealizovaných kópií
• zákazník si môže vybrať tarifu podľa svojich požiadavkov


Produkčné systémy

Uzatvorením zmluvy o servisnom zabezpečení na produkčné systémy získate nasledujúce výhody:

• profesionálnu starostlivosť o svoje zariadenie počas 4 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalší rok,
• zadarmo kompletný spotrebný materiál, náhradné diely, prácu a cestovné náklady technika,
• garantovanú dobu odozvy a dobu opravy zariadenia,
• inštaláciu zariadenia a základné zaškolenie obsluhy,
• pravidelná aktualizácia softvéru zadarmo,
• Help Line Xerox Limited,
• Zvýhodnenú cenu pohotovosti a práce mimo bežnú pracovnú dobu,
• Pravidelnú platbu – poistenie/eliminácia platieb za drahé náhradné diely,
• Nižšie náklady na prevádzku / cena za stránku.aním zrealizovaných kópií

 

Nenašli ste na našich stránkach všetko, čo by ste chceli vedieť o servisnom zabezpečení vášho zariadenia? Využite jednu z nami ponúkaných kontaktných možností a obráťte sa priamo na našich predajcov, resp. servisných technikov.