Predĺžené záruky

Predĺžené záruky

K vybraným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam ponúkame možnosť predĺženia štandardnej záruky. Ide o nehmotné produkty s vlastnými objednávacími kódmi, ktoré sú uvedené pri jednotlivých zariadeniach ako voliteľné príslušenstvo. Koncový užívateľ si tak môže rozšíriť štandardnú záruku pri zakúpení zariadenia o 1 alebo 2 roky naviac. Predĺženú záruku si môže koncový užívateľ uplatniť do 6 mesiacov od nákupu zariadenia. Platnosť aktivačného kódu je 30 dní od zakúpenia predajcom. V prípade nutnosti servisného zásahu je podmienkou pre uplatnenie predĺženej záruky doloženie dokladu o obstaraní produktu a doklad o kúpe predĺženej záruky.

Pre viac informácií o štandardných zárukách, o všeobecných záručných podmienkach zariadení Xerox®, o predlžených zárukách a konkrétnych modeloch, na ktoré sa tieto záruky vzťahujú, kontaktujte prosím našich predajcov. 

 

Prečo zvoliť Xerox?

Záruka úplnej spokojnosti

Spoločnosť Xerox rozširuje plné servisné zabezpečenia o novú doplnkovú Záruku úplnej spokojnosti, ktorá ochráni vaše investície. Jednoducho je to tá najlepšia záruka v odbore a je ZADARMO! Záruka úplnej spokojnosti je poskytovaná k vybraným produktom Xerox ako súčasť zmluvy o plnom servisnom zabezpečenia Xerox FSMA. Táto záruka vám zaistí, že ak nebudete úplne spokojní s vaším produktom Xerox, spoločnosť Xerox na vašu žiadosť, bez nutnosti uvedenia dôvodu, vymenia bezplatne váš existujúci produkt za iné zhodné zariadenia, prípadne iný model zhodných, alebo porovnateľných technických parametrov, podobnej staroby alebo opotrebovanie. Spoločnosť Xerox sa zaväzuje túto výmenu vykonať kedykoľvek počas trvania zmluvy o plnom servisnom zabezpečení, najviac však raz ročne a najskôr 60 dní od inštalácie.

Záruka úplnej spokojnosti je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o plnom servisnom zabezpečení spoločnosti Xerox a je poskytovaná iba na nové produkty, ktoré sú od inštalácie servisované spoločnosťou Xerox, alebo autorizovanými servisnými partnermi. Záruka úplnej spokojnosti je dôkazom, že spokojnosť zákazníka je pre nás dôležitým ukazovateľom kvality.

Záruka úplnej spokojnosti je poskytovaná ako súčasť zmluvy o plnom servisnom zabezpečení Xerox FSMA k nasledujúcim produktom: